diruo

diruo
diruo, rutus, 3, demolish, destroy, A. 15:16.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ԱՒԱՐ — (ի, կամ ոյ, աց կամ ից, աւ, օք.) NBH 1 0391 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. προνομή, σκῦλον, λάφυρον praeda, exuviae, spolium եւն. Անկած պատերազմի. առ. ապուռ. կապուտ. կողոպուտ. ալափ. եւ գերի. ... *Առին զամենեայն աւար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ն. ἑξερημόω, καθαιρέω, καταστρέφω desolo, devasto, diruo, destruo, subverto, averto, ἁνασκάπτω effodio Յաւեր դարձւցանել. անապատ անշէն եւ ամայի կացուցանել. քակել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 518 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ն. ὁρύσσω, ττω, ἑξορύττω fodio (լծ. փոսել) effodio, κατασκάπτω suffodiendo everto, diruo Բրով կամ բրչաւ փոս հատանել. փորել եւ հանել զմիջինն. բանալ. ծակել. պեղել. յատակել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱԹԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0911 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 14c ն. (լծ. թ. փետէր, վնաս. եւ յն. քաթերէ՛օ). καθερέω destruo, diruo συγκόπτω concido. Աւերել, եղծանել, քակել, կործանել, խանգարել. վեր ʼի վայր առնել. ... *Տեսին զվարագուրաձիգսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐԾԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 1120 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c ն. κατασπάω, καταβάλλω, καταιρέω , κατασκάπτω, στρέφω, ἁνατρέπω եւն. distraho, destruo, dejicio, everto, diruo եւն. Քարշելով ʼի վայր ընկենուլ. արկանել. ձգել. եւ Քակել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՊԱԼԵՄ — (եցի.) NBH 2 0845 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ն. καταστρέφω subverto, verto ἁποστρέφω averto ἁποκυλίω devolvo καταβάλλω dejicio, destruo κατασκάπτω effodio, diruo եւ այլն. կր. πίπτω cado ἁποσκαρίζω palpito եւ այլն. (լծ. հյ. Թաւալել. ռմկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԼՈՒՑԱՆԵՄ — (ուցի, փլո՛.) NBH 2 0943 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c ն. ՓԼՈՒՑԱՆԵՄ որ եւ ՓԼՈՒԶԱՆԵԼ. καταβάλλω, ἑρημόω diruo, desolo. Տալ փլանիլ. կործանել. տապալել. քակել. հոսել. աւերել. եւ Ցրուել. փլցընել, աւրել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՆԴԵՄ — (եցի.) NBH 2 0979 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c ն. κατασκάπτω effodio, everto, diruo λύω solvo, dissolvo προνομεύω diripio, pascor. (լծ. եւ Քանցել.) քակտել. աւերել. կործանել. քայքայել. փլուզանել. տապալել. ապականել. դերել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • diruir — v. tr. e intr. O mesmo que derruir.   ‣ Etimologia: latim diruo, ere, destruir, demolir, derrotar …   Dicionário da Língua Portuguesa

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”